از متریال های جایگزین و یا ترکیب چند متریال سبک و ارزان و پرکار و گران استفاده کنید.مثلا برای یک ملک مسکونی می توان از آجر و ترمو وود استفاده کرد قیمت ترمووود متناسب با برند و کاربرد و نوع اجرا نسبتا متریال گرانی است که با حضور آجر ارزان هزینه تبدیل می شود و یا برای نمای کامپوزیت مغازه می توان فقط سطح دور نما یا تابلوی مغازه را کامپوزیت کنید وستونها را پلکسی و یا سنگ کنید.