روش فیکس Fixing
1 – فیکس ساده :
در این روش پس از اجرای زیرسازی فلزی ورق های آلومینیوم را طبق نقشه SHOP DRAWING مونتاژ کرده و مستقیما بر روی سازه فلزی نصب می کنیم آب بندی توسط لاستیک های درزبند و ماستیک انجام می شود .

 

 

2- فیکس اورلب :
در این روش سطح گسترده ورقها نسبت به روش فیکس ساده بیشتر می باشد ، همانند تصویر ورقها با یک لبه اضافه همدیگر را پوشش می دهند ، بدیهی است جهت اتصال به زیرسازی نیازی به استفاده از نبشی آلومینیومی و لاستیک درزبند نمی باشد و عمق در محل اتصال ورق ها مشهود است .

 

 

 

روش هنگ ( V1 )
پس از اجرای زیر سازی فلزی منحصر به روش سیستم هنگ در محل ژوئن ها ناودانی آلومینیومی ریلی به صورت عمودی نصب شده و در آنها بولت هایی جهت نصب ورق قرار داده می شود و ورق  مونتاژ شده درون آن هنگ می گردد .

 

 

 

روش هنگ ( V2 )
پس از اجرای زیر سازی فلزی منحصر به این سیستم از 2 المان ناودانی بصورت نر و ماده استفاده می شود که دارای ابعاد دهانه متفاوتی می باشند و مانند شکل روی همدیگر دوبل می شوند .

 

 

روش فیکس هنگ ( FIX-HANG )
اتصال ورقها توسط المانهای آلومینیومی ( با تنوع رنگ کوره ای ) به شکل سطوح مقطع ( L و H ) می باشد . در این روش آب بندی صد در صد صورت گرفته و بواسطه استفاده المانهای آلومینیومی فوق الذکر عمر نما طولانی تر بوده و نیز از لاستیک های درزبند استفاده نمی شود .