روش اجرای ترمووود

ترمو وود در حقیقت چوبی است که حرارت دیده و آب ، رطوبت و شیره آن تا مقدار قابل توجهی خارج شده است بدیهی است که از

 مقاومت استاتیکی آن کاسته شده و لی دارای مقاومت بالاتری در برابر شرایط جوی می باشد.

گونه های چوبی ترمووود موجود در ایران به دو دسته کاج (سوزنی برگ و پهن برگ) و زبان گنجشک(اش) تقسیم می شوند که در

گونه کاج بند چوب سبک تر ونرم تر و ارزان تر است که اغلب جهت نماسازی فضای خارجی استفاده می شود و گونه زبان

گنجشک به دلیل مقاومت و چگالی تر بودن بیشتر برای کف استفاده می شود.توصیه می شود که نصب چوب در نما با زیر سازی

فلزی صورت میگیرد.از آنجا که ضریب انبساط فلز و چوب متفاوت است،زیرسازی چوبی بین چوب coting  و زیرسازی فلزی

صورت می گیرد که البته الزام استفاده از زیرسازی چوبی در روی نمای سطوح تاکید می شود.

مقاطع چوب به دو دسته بطور کلی تقسیم می شود:

1- چهارتراش (SHP وSSS)

2 – فاق و زبانه (STP و UTV وUTS  و UYL )

3- کف (Decking )

 

[uniplace_links]