سرامیک خشک ( پرسلانی) به دو شیوه کلی اجرا میشود:
حالت اول که متداول تر ، ارزان تر ، و سریع تر است را نمایان یا (visible) میگویند ، در این شیوه المانهای کلیپسی که حامل سرامیک میباشد نمایان است .
حالت دوم  که به حالت غیر نمایان (invisible)معروف است ،در سرامیک ها سوراخ و یا شیار ایجاد میگردد و اتصالات نصب به سرامیک ملحق شده و با الحاقات روی ریل لامل نصب میشوند.
متذکر میشود در هردو صورت به شاسی کشی فلزی و نصب لامل (ریل) و براکت آلومینیومی نیاز است.
بطور کلی و استاندارد ضخامت سرامیک ها حدود 10 الی 11 میلیمتر میباشد و یا دارای روکش هستند و یا بدنه اصطلاحا فول بادی است و بنا به برند و یا شرکت ایرانی و وارداتی دارای قیمتهای متنوعی هستند.

 

[uniplace_links]