قبل از تشکیل و تاسیس مجموعه  آمود در سال ۱۳۸۲ ،  شروع به نقشه برداری پروژه های متعددی در قالب تهیه ازبیلت و projection line جهت طراحی فاز ۲ نمای ساختمانهای تحت پیمان شرکت پانه سازان به مدیریت آقای مهندس کریم بیگی نمودیم و پس از گذشت دوره ای به عنوان سر پرست اجرای نما و سرپرست کارگاه در معیت همان شرکت محترم مشغول به کار شدیم.

 

( مهندس شهرام مینوکده – مدیر اجرایی گروه مهندسی آمود )

پس از کسب تجارب کافی در قالب نقشه برداری و نظارت و سرپرستی بر آن شدیم که با تشکیل مجموعه ای به نام  آمود بدون حساسیت و فارغ از برند (نام تجاری) ورق، بصورت تخصصی نمای آلومینیوم کامپوزیت پانل را طراحی و اجرا نما ایم .

 

در این راستا ورقهای مورد نظر را از منابع اصلی و با ارائه ضمانت کیفی به مالک محترم ،  تهیه و پس از انجام مراحل کاملا فنی و محاسباتی مبادرت به اجرا می نماییم .

حال مفتخر است که شیوه عملکرد اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت پانل را مختصرا به نظر شما برساند :
از آنجایی که اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت پانل مستلزم هندسه ای دقیق میباشد لذا در ابتدای امر مهندس نقشه بردار شرکت به محل پروژه اعزام شده و پس از تعیین سیستم مختصات محلی ( Local)  اقدام به برداشت وضع موجود ساختمان می نماید .

 

 

ماحصل این برداشت ازبیلت ساختمان می باشد که در آن وضع موجود ساختمان به صورت فایلی مختصاتی در آمده و سپس وارد مرحله طراحی می شود .

از بیلت تهیه شده در اختیار مهندسین طراح با سابقه جهت طراحی Detail – Shop drawing قرار گرفته و طرح نهایی که منتج از طرح 3D  ساختمان و نظر کارفرما می باشد جهت مشاوره و تایید ، تسلیم می گردد و پس از تایید نهایی بوسیله کارفرما مراحل اجرا آغاز می گردد .

 

 

متناسب با استقبال از نما های  مدرن ، آمود مبادرت به طراحی کلیه   نماهای چوبی ( اکراین ، روس ، ترموی فلاند و OHD منز آلمان )  و سرامیک پرسلانی نیز نموده است  که نمونه کارها در رزومه به تفصیل اراِیه شده است .

لازم به ذکر است این شرکت نسبت به توجیه نما ، مشاوره و در صورت لزوم  طراحی رایگان انجام می دهد .